Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ο Μιχάλης Κακογιάννης συνέστησε το κοινωφελές “‘Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης” στα τέλη του 2003, επιθυμώντας να δημιουργήσει έναν φορέα πολιτισμού που θα διαθέτει σύγχρονα μέσα, καινοτόμες ιδέες, αλλά και καλλιτεχνική άποψη αντιπροσωπευτική της σχέσης του ιδίου με την τέχνη. Βασικός άξονας της φιλοσοφίας αλλά και της πρακτικής του Ιδρύματος, είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που θα προωθούν την έρευνα, την γνώση σε όλα τα επίπεδα μάθησης και τις νέες μορφές τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της δραστηριόυτητας του.

“...everyone on that train can be going the same direction but have different destinations...”